slider

Projekter tænkt og
udført af de unge!

Projekter tænkt og
udført af de unge!

slider

Projekter tænkt og
udført af de unge!

Lidt om Lynprojekter

Lynprojekter handler om at skabe projekter på unges præmisser. Det er et koncept, hvor unge selv udvikler små projekter, som de selv beskriver, søger penge til og selv gennemfører. Projektet er en helt ny tilgang til arbejdet med unge, der giver de unge værktøjerne til at forbedre deres situation. Lynprojekter sætter de unge ved roret for deres egne projekter og giver dem erfaring med at handle på deres ideer og drømme.

Lynprojekter tager udgangspunkt i en entreprenørskabstanke og er igangsat og udviklet af Brug For Alle Unge og Københavns Kommunes projektværksted, KraftWerket. Samarbejdet bygger på en fælles faglig interesse for at uddanne unge til at bruge projektarbejdsformen til at opbygge praktisk og teoretisk erfaring til gavn for deres egen uddannelsesmæssige udvikling.

Kom godt i gang med jeres egne Lynprojekter

Her kan du downloade Metodebeskrivelsen og Projektguiden, der nemt og overskueligt guider dig igennem Lynprojekt-konceptet - helt fra ide til gennemført og afrapporteret projekt

Metodebeskrivelse Projektguide

Ansøgnings- og budgetskemaet

Her kan du downloade skabelonen til ansøgningsskemaet og budgetskemaet, som du kan bruge som skabelon til dit Lynprojekt.

Ansøgningsskemaet Budgetskemaet

Om os

Brug For Alle Unge er en konsulenttenhed i Undervisningsministeriet, der i mange år har arbejdet for at alle unge skal have lige mulighed for at få en uddannelse. Konkret handler det om at få flere unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. For at kommet det mål nærmere har Brug For Alle Unge udviklet en række projekter og indsatser, som alle tage udgangspunkt i et helhedsorienteret ressourcesyn, og som bl. a. tæller forskellige typer af vejledningsforløb, forældrenetværk, lektiecafeer, rollemodelkorpsog entreprenørskabsprojekter.

Læs mere om Brug For Alle Unges arbejde her www.brugforalleunge.dk

bfalogo

KraftWerket er Københavns Kommunes projektværksted og “ambassade” for unge i København. På Kraftwerket uddannes morgendagens kulturentreprenører og demokratisk engagerede medborgere. KraftWeket skaber dialog mellem bystyret og byens unge og har i over 10 år hjulpet og rådgivet unge projektmagere, kunstnere og performere med at idéudvikle og realisere deres projekter i byen.

Læs mere om KraftWerkets arbejde her www.kraftwerket.dk

kraftlogo